Uslovi korišćenja

U skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja („Uslovi poslovanja“) prodavac je privredno društvo GIR DOO ADRANI, registrovano pred Agencijom za privredne registre, koje prodaju vrši preko svog ogranka u Beogradu – GIR DOO ADRANI OGRANAK BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi Trešnjinog cveta 5, Beograd ( „GIR“ ili „Prodavac“), dok je kupac svako pravno ili fizičko lice koje u prodajnim objektima ili poslovnim prostorijama Prodavca ili putem internet prodavnice kupuje bilo koji proizvod iz GIR prodajnog asortimana.

1. Opšti podaci o prodavcu

Trgovinu putem internet stranice girstore.com obavlja GIR DOO ADRANI – OGRANAK BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi Trešnjinog cveta 5, matični broj: 06648266, PIB 101255820, šifra delatnosti: 4759 – Trgovina na malo nameštajem,opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama, kontakt e-mail: girstore@gir.rs

2. Uslovi plaćanja

2.1.Za svaki kupljeni proizvod, kupac je dužan da izvrši avansno plaćanje u iznosu od 50% od ukupne vrednosti porudžbine prilikom poručivanja proizvoda, dok je preostalih 50 % od ukupne cene kupac dužan da uplati u potpunosti 2 dana pre ugovorenog roka isporuke, ili na dan isporuke ukoliko se Prodavac sa tim složi.

2.2.Kupac potpisivanjem porudžbenice zaključuje sa GIR-om ugovor o isporuci robe. Ukoliko kupac prilikom poručivanja robe ne potpiše porudžbenicu ili se porudžbenica ne popunjava, u trenutku plaćanja avansa smatraće se da je nastao ugovorni odnos između kupca i prodavca.

2.3.Kupac može odustati od porudžbine pisanim putem, a tom prilikom je potrebno navesti podatke o kupcu, podatke o artiklu koji se otkazuje, kao i razloge za otkazivanje. Kupac ima pravo na povraćaj celokupnog avansa, pod sledećim uslovima:

I. Za GIR i Ethnicraft proizvode – ukoliko od porudžbine odustane najkasnije u roku od 7 dana od učinjene porudžbine,
II. Za sve ostale uvozne proizvode – ukoliko od porudžbine odustane najkasnije u roku od 24 h od učinjene porudžbine.

2.4.U svim ostalim slučajevima uplaćeni avans će se smatrati kaparom kao odustanicom. To znači da u slučaju da kupac iz bilo kog razloga (sem u slučaju više sile) nakon uplate avansa odustane od ugovora, Prodavac će imati pravo da u celosti zadrži uplaćeni avans, osim ako zakonom ili drugim aktom GIR-a nije drugačije određeno.

3. Cene

3.1 Sve cene koje su iskazane na sajtu www.girstore.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV. Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku. Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu www.girstore.com.

4. Načini plaćanja

4.1.Kupac plaćanje može izvršiti:

I. Gotovinom u prodajnom objektu GIR-a;
II. Platnim karticama: American Express Intesa banke; Visa; Visa Electron; MasterCard;Maestro; Dina Card;
III. Preko tekućeg računa prema izdatom predračunu.

5. Plaćanje na rate

5.1. Kupac može plaćanje izvršiti na rate, ukoliko plaćanje vrši platnim karticama American Express banke Intesa, Visa ili MasterCard, bez kamate, prema sledećim uslovima: i. za iznose preko 150.000 dinara – do šest mesečnih rata, ukoliko se plaćanje vrši American Express banke Intesa;

I. Za iznose od 150.000 dinara do 249.999 dinara – do šest mesečnih rata, ukoliko se plaćanje vrši Visa i MasterCard platnim karticama;
II. Za iznose preko 250.000 dinara – do 12 mesečnih rata, ukoliko se plaćanje vrši Visa i MasterCard platnim karticama.

6. Posebni uslovi i pogodnosti

6.1. GIR nudi svojim kupcima popuste prilikom kupovine robe i to:

I. Za vrednost robe u iznosu od 150.000 dinara do 300.000 dinara – u visini od 5% za brendove GIR i Ethnicraft;

II. Za vrednost robe u iznosu od 300.000 dinara do 600.000 dinara – u visini od 10% za brendove GIR i Ethnicraft, odnosno 5% na ostale brendove;

III. Za vrednost robe u iznosu od 600.000 dinara do 1.200.000 dinara – u visini od 15% za brendove GIR i Ethnicraft, odnosno 5% na ostale brendove;

IIV. Za vrednost robe u iznosu preko 1.200.000 dinara – u visini od 20% za brendove GIR i Ethnicraft, odnosno 10% na ostale brendove.

6.2. Popusti će se primenjivati na robu koja već nije na popustu. U tom slučaju primeniće se onaj popust koji je povoljniji za kupca.

7. Povraćaj sredstava

7.1 U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, GIR Store je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

8. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama, koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu. Kurs koji se koristi pri konverziji, preuzima se od kartičarskih organizacija, a u trenutku transakcije nama ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost neznatne razlike zadužene sume u odnosu na originalne cene koje su navedene na našem sajtu.

9. Odustanak od kupovine

Fizičko lice

9.1. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, kupac-fizičko lice koje je porudžbinu izvršilo kupovinom na daljinu, van poslovnih prostorija Prodavca bez prethodnog uvida u proizvod koji se kupuje, može odustati od kupovine proizvoda u roku od 14 dana od dana prijema robe, slanjem obrasca za odustanak. U slučaju odustanka, a ukoliko je roba već isporučena, kupac je dužan vratiti robu u istom stanju u kom ju je i primio, najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak, a Prodavac mu je dužan vratiti novac. Kupac i Prodavac se mogu sporazumeti da se umesto povraćaja novca kupcu dostavi druga stvar u vrednosti prvobitno kupljene stvari, odnosno druga stvar niže vrednosti od vrednosti prvobitno kupljene stvari uz vraćanje razlike u novcu od strane Prodavca, odnosno druga stvar veće više vrednosti od vrednosti prvobitno kupljene stvari uz doplatu razlike u novcu od strane kupca.

9.2. Po prijemu vraćenog proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na  način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvrđuje ovlašćeno lice u GIR-u, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može
prodavati, kupcu će se odbiti vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

9.3. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: i) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane za njega; kao i ii) isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu, na koje GIR ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak.

9.4. Potrošač nema pravo odustanka od kupljene robe, ukoliko je robu kupio fizički, na prodajnim mestima GIR-a.

Pravno lice

9.5. Pravno lice može odustati od kupovine robe uz povraćaj novca samo u slučaju nedostataka, odnosno nesaobraznosti robe, pod uslovima i u rokovima propisanim Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije.

10. Nedostaci robe, odnosno nesaobraznost proizvoda

10.1. GIR odgovara za nedostatke proizvoda, odnosno nesaobraznost robe, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije.

11.2. Kupac može da dâ obaveštenje o nedostacima robe na sledeće načine:

  • usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena;
  • elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem mejla: [uneti]

11.3. Uz slanje reklamacije, neophodno je da kupac pošalje i digitalnu fotografiju oštećenih delova artikla
koji je naveden u reklamaciji.

11.4.GIR će po prijemu obaveštenja o nedostacima bez odlaganja na pouzdan način ispitati da li je obaveštenje opravdano i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog u slučaju kupcakoji je fizičko lice, odnosno 30 (trideset) dana u slučaju kupca-pravnog lica, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljeno obaveštenje.

11.5. Istovremeno sa odlučivanjem po reklamaciji, po potrebi, uz dogovor sa kupcem biće dogovoreno preuzimanje oštećenog artikla.

12. Rok i uslovi isporuke

12.1.GIR vrši isporuku robe u roku od 3 do 30 nedelja, u zavisnosti od vrste brenda i komada.

12.2.Usluga isporuke nameštaja podrazumeva transport nameštaja do jedne adrese.

I. za vrednost robe do 50.000 RSD:

  • ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti do 20 km od GIR Kraljevo i GIR Beograd – cena transporta je 5.000 RSD;
  • ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti preko 20 km od GIR Kraljevo i GIR Beograd – cena transporta je 100 RSD/km;

II. za vrednost robe od 50.000 RSD do 1.000.000 RSD:

  • ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti do 20 km od GIR Kraljevo i GIR Beograd – besplatno;
  • ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti preko 20 km od GIR Kraljevo i GIR Beograd – cena transporta je 100 RSD/km;

III. za vrednost robe preko 1.000.000 RSD – besplatno na celoj teritoriji Republike Srbije.

12.4. Ukoliko se isporuka komada vrši putem kurirskih službi, rok isporuke zavisi od samih kurirskih službi i obično je do sedam radnih dana. GIR u tom slučaju ne vrši usluge unošenja i montaže.
Troškove isporuke putem kurirskih službi snosi kupac.

12.5. Prilikom dogovora oko isporuke robe, kupac je dužan da ukaže na sve eventualne probleme tehničke prirode (nemogućnost prilaza objektu, uski hodnici, nestandardna širina otvora-manja od 80 cm, itd). U tom slučaju roba se isporučuje samo do ulaza u objekat kupca.

12.6. Prodavac ne vrši nikakve prepravke ili dorade isporučenog nameštaja, premeštaj i razmeštaj već postojećeg nameštaja.

12.7. Prilikom samostalnog preuzimanja robe kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima
obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

12.8.Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije do datuma koji je dogovoren kao datum isporuke. Ukoliko Prodavac ne isporuči robu u predviđenom roku, dužan je da u roku od 7 dana od dana isteka roka isporuke vrati kupcu celokupno uplaćeni iznos. U slučaju da kupac, i pored urednog obaveštenja, nije prisutan kada je isporuka dogovorena i roba se ne može isporučiti, Prodavac nije u obavezi da ponovo izvrši isporuku. U tom slučaju kupac se obavezuje da samostalno preuzme kupljenu robu koja je vraćena sa isporuke.

13. Uslovi montaže

13.1 Montaža proizvoda se naplaćuje prema cenovniku za dodatne usluge i biće obračunata, uz saglasnost Kupca, u skladu sa unapred određenom kategorizacijom proizvoda.

13.2. Kupac je u obavezi da, prilikom montaže, obezbedi dovoljno prostora za montažu (min. 3 x 3 m), kako bi se ista brzo i efikasno izvršila. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da montira isporučenu robu.

13.3. Isporučena roba se u prostorijama kupca montira samo u položenom stanju. Montažerske ekipe Prodavca nisu u obavezi da, usled neadekvatne veličine prostorije, nameštaj montiraju u
uspravnom položaju.

13.4. Ukoliko kupac sam preuzima robu u paketu, a samim tim i samostalno obezbeđuje montažu preuzete robe, u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu. Roba koja je namontirana
protivno uputstvu za montažu i neadekvatnim alatom ne podleže garanciji.

13.5. Iz tehničkih razloga, ekipe montažera Prodavca ne montiraju ogledala, čiviluke, viseće kuhinjske elemente i slične delove, na zid u prostoriji kupca. Takođe se ne vrši ni montaža sudopera ni priključak kuhinjskih elemenata na vodovodnu instalaciju u objektu kupca.

13.6. Prilikom samostalnog preuzimanja robe kupac je u obavezi da proveri sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

14. Uputstvo za upotrebu i upozorenja

14.1. Montaža proizvoda od drveta vrši u skladu sa uputstvom za montažu po redosledu operacija. Proizvod je osetljiv na vlagu i potrebno ga je držati u zatvorenim prostorijama gde se relativna
vlažnost vazduha kreće u opsegu 40% do 60% (50% do 70%) i temperature od 14ºC do 21ºC. (18ºC do 25ºC)

14.2. Proizvod se ne sme izlagati direktnom uticaju sunčevih zraka i mora biti udaljen najmanje 100 cm od izvora toplote. Za redovno brisanje proizvoda od drveta koristiti isključivo suvu mekanu krpu. Za čišćenje proizvoda od drveta koristiti vlažnu krpu i blagi rastvor vode i prirodnog sapuna. Uvek brisati u pravcu godova. Za osvežavanje površine nameštaja od drveta preporučljivo je koristi ulje iz seta za održavanje. Ovaj proizvod se ne sme koristiti svakodnevno. Tretiranje uljem ne garantuje zaštitu od pojave fleka. Prosute tečnosti se moraju odmah obrisati kako bi se izbegla pojava fleka, a oštećena mesta tretirati setom za održavanje. Koristite podmetače radi prevencije oštećenja od vrućih predmeta, hladnih čaša i flaša. Za čišćenje metalnih delova nameštaja koristiti vlažnu krpu natopljenu u rastvor tople vode i blagog sapuna. Potom prebrisati čistom vodom i osušiti krpom. Pri čišćenju proizvoda se ne smeju koristiti sredstva za poliranje, abrazivna sredstva i sapuni na
bazi amonijaka.

14.3. Proizvodi tapacirani mebl štofom se mogu otprašivati usisivačem. Za čišćenje mrlja na ovim proizvodima koristiti vodu temperature do 40ºC sa dodatkom neutralnih hemijskih sredstava.

14.4. Proizvodi tapacirani skajom, eko kožom i kožom se čiste suvim sunđerom lakim prebrisavanjem. Mrlje skidati uz pomoć suve flanelske krpe. U slučaju kada fleka ostaje koristiti neutralan sapun  čistu vodu. Potom mesto isprati vlažnom krpom i ostaviti ga da se prirodno osuši. Ne smeju su koristiti sredstva za suvo pranje, razređivači, sredstva za poliranje, ulja, abrazivna sredstva i sapuni na bazi amonijaka.

14.5. Nameštaj nije namenjen za spoljašnju upotrebu ukoliko na istom nije drugačije naznačeno. Posebne napomene i upozorenja o opštoj bezbednosti proizvoda:

14.6. U slučaju nenamenske upotrebe proizvoda (protivno svrsi kojoj je proizvod namenjen i uputstvu za upotrebu) postoji rizik od nastanka povreda.

14.7. Ukoliko proizvod sadrži staklene elemente potreban je poseban stepen pažnje prilikom njihove upotrebe i održavanja, a u cilju sprečavanja opasnosti od nastanka povreda usled loma stakla.

14.8. Potreban je poseban stepen pažnje pri rukovanju sa elementima proizvoda koji imaju ugrađene mehanizme kako bi se izbegla opasnost od povređivanja (uklještenja ruke ili prstiju), kao i u slučaju proizvoda čija je konstrukcija savitljiva (npr. stolice sa podesivim naslonom).

14.9. Proizvode ne izlagati povišenim temperaturama, neposredno grejnim telima, otvorenom plamenu kako ne bi došlo do paljenja i rizika izbijanja požara.

14.10. Sitniji elementi proizvoda mogu predstavljati opasnost od gušenja i to gutanjem od strane male dece bez nadzora roditelja.

14.11. Oštre ivice na proizvodima koji ih imaju predstavljaju opasnost od povređivanja, te je potrebno obratiti poseban stepen pažnje naročito kad su u pitanju mala deca.

15. Skladištenje robe u prostorijama GIR-a

15.1.Kupac je u mogućnosti da ne preuzme odmah artikal koji je platio avansno ili u potpunosti. Takvi artikli mogu po zahtevu kupca biti odloženi u magacinima GIR-a bez naknade najduže do 3 meseca od trenutka uplate avansa ili celokupnog iznosa cene. Po proteku tri meseca od dana odlaganja artikala, isto će se naplaćivati po ceni od 5 EUR/m2 zauzeća, za svaki započeti mesec.

16. Rezervacija artikala

16.1.Ukoliko kupac želi da rezerviše artikle koji nisu plaćeni, to može uraditi isključivo pisanim putem na prodajnim mestima GIR-a. Tom prilikom potrebno je da kupac navede tačan naziv i šifru artikla koji želi da rezerviše, kao i da ostavi svoje lične podatke i svojeručno potpiše zahtev. Rezervacije artikala koji se nalaze u GIR prodavnicama vrše se bez uplate avansa, a period važenja rezervacije je najviše do 24 h od trenutka rezervisanja artikla.

17. Garancija na proizvode

17.1. Prodavac daje garanciju na proizvod u trajanju od 24 meseca od dana kupovine uz pravilno korišćenje i održavanje proizvoda – prema uputstvu proizvođača. Uz uputstvo, kupcu se dostavlja
i garantni list.

17.2. Kupac je dužan da čuva garantni list i odgovarajući dokaz o kupovini (kopija računa, slip, i sl.) za vreme garantnog roka.

17.3. Kupac može da ostvari prava iz garancije ukoliko u trenutku kada zahteva opravku ili zamenu poseduje garantni list.

18. Zaštita ličnih podataka

18.1. U ime GIR d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u GIR d.o.o odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

19. Zaštita poverljivosti podataka

19.1 Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

20. Marketing aktivnosti

20.1. Prodavac poziva kupca, da dostavi lične podatke – e-mail adresu, grad i državu, a u svrhe slanja periodičnog informativnog Biltena u cilju budućeg informisanja o akcijama, novim proizvodima i ostalim marketinškim aktivnostima.

20.2. Navedeni podaci čuvaće se tri godine od dana dostavljanja podataka od strane kupca.

20.3. Pravni osnov za obradu ličnih podatka za marketinške svrhe je pristanak lica na koje se podaci odnose.

20.4. Pristanak se daje eksplicitno davanjem saglasnosti na uslove Politike privatnosti GIR, kao i pristupom Loyalty klubu i tokom prijave za primanje Biltena i marketinške komunikacije.

20.5. Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka Prodavca, samo u napred navedene svrhe i samo od strane
ovlašćenih lica Prodavca.

20.6. Dostavljanjem podataka, omogućavate nam da iste koristimo na neodređeno vreme bez naknade u cilju Vašeg informisanja o našim aktivnostima i poboljšanja kvaliteta usluga, a sve po principu dobrovoljnosti. U slučaju zloupotrebe podataka van pomenutih ciljeva, imate pravo na naknadu štete u skladu sa zakonom.

20.7. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost molimo Vas da pošaljete e-mail sa podacima na adresu zpl@gir.rs ili preporučenom poštom (sa naznakom: opoziv date saglasnosti) na adresu
Adrani 572 A, 36000 Kraljevo.

20.8. Sve primedbe ili komentare možete dati na tel. broj 036/399-400 lokal 132, kao i na e-mail: zpl@gir.rs.

21. Obaveza informisanja

21.1.Objavljivanjem Uslova poslovanja na vidnom mestu u poslovni prostorijama i prodajnim objektima GIR-a, kao i na internet stranici GIR-a smatraće se da je Prodavac izvršio svoje obaveze u pogledu obaveštavanja kupca, u skladu sa zakonom.

22. Rešavanje sporova

22.1. Eventualne sporove GIR i kupac nastojaće da reše sporazumom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u Beogradu.

23. Opšte odredbe

23.1. Kupac posebno garantuje za tačnost svih podataka koje je ostavio prodavcu. Kupac takođe potvrđuje da je sve podatke potvrdio na nesporan način kao svoje lične. Prodavac garantuje potrošaču zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za realizaciju ovog ugovora. Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih zakonskih propisa Republike Srbije.

23.2. Ovi Uslovi poslovanja stupaju na snagu 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici GIR-a.

23.3. GIR ima pravo da izmeni i dopuni ove Uslove poslovanja u bilo kom trenutku.

24. Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu www.girstore.com predstavlja intelektualnu svojinu Prodavca ili trećih lica od kojih je Prodavac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta www.girstore.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Prodavca.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.